Najčešća pitanja

Najčešća pitanja

Vraćanje neodgovarajuće robe kupljene na daljinu

Sačuvajte dokaz o kupovini. Trgovac je dužan da Vam dostavi ugovor, obrazac za odustanak i predugovorno obavještenje najkasnije prilikom dostave robe!

Predomislili ste se i želite da odustanete od kupovine. Imate pravo da odustanete – 14 dana od kada Vam je roba isporučena, bez navođenja razloga!

Ukoliko odustajete – trgovac je dužan da Vam vrati novac u roku od 14 dana od kada je primio obrazac za odustanak.

Ukoliko odustajete – Vi ste dužni da robu vratite trgovcu o svom trošku.

Vraćanje novca u slučaju nemogućnosti zamjene ili popravke robe.

Šta se dešava ako ste uložili reklamaciju i ona je usvojena, ali prodavac nema robu iste vrste, niti može da je popravi?

U tom slučaju Vam prodavac nudi povraćaj novca. Bez obzira da li je u međuvremenu roba pojeftinila ili poskupljala, Vi prodavcu vraćate robu, a on Vama iznos koji ste platili prilikom kupovine bez obzira na trenutnu cijenu.

Zamjena robe kada nema objektivnog nedostatka.

Prodavac nije dužan da Vam robu zamijen ili vrati novac samo zato što ste se predomislili, odnosno pogriješili u procjeni. Ovo, naravno ne znači da se ne možete ljubazno obratiti prodavcu sa molbom da Vam robu zamijeni za drugu ili vrati novac.

Prodavac ne prihvata reklamaciju i prebacuje krivicu na potrošača.

Ukolioko se nedostatak pojavio u roku od 6 mjeseci od kupovin – pretpostavlja se da Vam je roba prodata sa nedostatkom, odnosno da je prodavaj taj koji treba da dokaže da roba nije imala nedostatak.

Ne morate da dokazujete da nedostatak nije nastao Vašom krivicom. Čitav ovaj postupak dokazivanja odnosi se na sudski postupak.

Ukoliko se nedostatak pojavio posle  6 mjeseci od kupovine – u ovom slučaju Vi morate da dokažete da je roba imala nedostatak od početka.

Od kojeg datuma teče garancija, od momenta plaćanja ili preuzimanja robe?

Garantni rok teče od dana prodaje robe potrošaču.

Roba u prometu bez naznačenih podataka

Trgovac ne smije da stavi u promet robu na kojoj nije istaknuto obavještenje sa podacima o robi (u daljemtekstu: obavještenje o robi), u skladu sa zakonom. (član 7)

Sniženje i rasprodaje

Sniženje cijene proizvoda je prodaja proizvoda po umanjenoj cijeni.

Rasprodaja proizvoda je prodaja proizvoda po umanjenoj cijeni u slučaju prestanka trgovine u prodajnom objektu ili prestanka trgovine određenim proizvodom u prodajnom objektu.

Ako je procenat umanjenja cijene istaknut u rasponu, trgovac je dužan da najveći procenat umanjenja na početku sniženja, odnosno rasprodaje utvrdi za najmanje jednu petinu vrijednosti svih proizvoda na sniženju, odnosno rasprodaji.

www.pravapotrosaca.me