Uputite žalbu

Kontakti nadležnih institucija

Uprava za inspekcijske poslove

Oktobarske revolucije 130, 81000 PodgoricaCrna Gora

Rad sa strankama: Pon-Pet: 9.00–13.00

Tel: +382 (0)20 234 421

E-mail: upravazainspekcijskeposlove@uip.gov.me

Odsjek za tržišnu inspekciju

Novaka Miloševa 10, 81000 PodgoricaCrna Gora

Rad sa strankama: Pon-Pet: 8.00–12.00

Tel: +382 (0)20 230 529

E-mail: marina.radulovic@uip.gov.me

Odsjek za inspekciju turizma

Ulica Baku bb, Tološi, 81000 PodgoricaCrna Gora

Rad sa strankama: Pon-Pet: 9.00–15.00

Tel: +382 (0) 20 671 273

E-mail: svetlana.sljivancanin@uip.gov.me

Odsjek za inspekciju rada

Ulica Baku bb, Tološi 81000 PodgoricaCrna Gora

Rad sa strankama: Pon-Pet: 08 – 10

Tel: +382 (0)20 673 124

E-mail: angelina.medjedovic@uip.gov.me

Odsjek za zdravstveno-sanitarnu inspekciju

Put Radomira Ivanovića 2 81000 PodgoricaCrna Gora

Rad sa strankama: Pon-Pet: 09 – 13

Tel: +382 (0)20 608 015

E-mail: karmela.mujicic@uip.gov.me

Odsjek za ekološku inspekciju

Ul Baku bb, Tološi 81000 PodgoricaCrna Gora

Rad sa strankama: Pon-Pet: 08 – 10

Tel: +382(0)20 674 449

E-mail: veselinka.zarubica@uip.gov.me

Odsjek za metrološku inspekciju

Ulica Baku bb, Tološi, 81000 PodgoricaCrna Gora

Rad sa strankama: Pon-Pet: 09 – 11 h

Tel: +382 (0)20 673 603

E-mail: sreten.tosic@uip.gov.me

Odsjek za inspekciju za stanovanje

Ulica Baku br. 64, Tološi, 81000 PodgoricaCrna Gora

Rad sa strankama: Pon-Pet: 10 – 11 h

Tel: +382 (0)20 231 077

E-mail: slavica.stankov@uip.gov.me

Odsjek za elektroenergetsku inspekciju

Rimski trg 46 , 81000 PodgoricaCrna Gora

Rad sa strankama: Pon-Pet: 08 – 10 h

Tel: +382 (0)20 234 941; 482 249; 482 257 Fax. +382 (0)20 234 231

E-mail: alma.kujovic@uip.gov.me

Odsjek za termoenergetsku inspekciju

Rimski trg 46, 81000 PodgoricaCrna Gora

Rad sa strankama: Pon-Pet: 08 – 10 h

Tel: + 382 (0)20 482 428

E-mail: milos.kovacevic@uip.gov.me

Odsjek za inspekciju za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i usluge informacionog društva

Ulica Baku bb, Tološi, 81000 PodgoricaCrna Gora

Rad sa strankama: Pon-Pet: 11 -12 h

Tel: Tel. +382 (0)20 673 603

E-mail: mladen.koljensic@uip.gov.me

NADLEŽNI ORGANI

Uprava za inspekcijske poslove

Tržišna inspekcija,

Zdravstvena inspekcija,

Sanitarna inspekcija,

Turistička inspekcija,

Metrološka inspekcija,

Inspekcija za stanovanje,

Termoenergetska inspekcija,

Elektroenergetska inspekcija,

Inspekcija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost,

Inspekcija za usluge informacionog društva.

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

Fitosanitarna inspekcija,

Inspekcija za hranu,

Veterinarska inspekcija

Ministarstvo kapitalnih investicija

Inspekcija za drumski saobraćaj,

Inspekcija u pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi,

Inspekcija za željeznički saobraćaj.

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Inspekcija za eksplozivne materije, zapaljive materije, tečnosti i gasove

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Poljoprivredna inspekcija

Centralna banka

Agencije

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost,

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti,

Agencija za nadzor osiguranja,

Agencija za civilno vazduhoplovstvo – inspektor za vazdušni saobraćaj,

Agencija za elektronske medije.

Organi lokalne uprave, nadležne lokalne inspekcije

Drugi organi i tijela sa kojima Centralna tačka Sistema sarađuje

Odbor za vansudsko rješavanje sporova potrošača i druga tijela za vansudsko rješavanje sporova potrošača,

Uprava prihoda i carina,

Komisija za hartije od vrijednosti,

Zaštitnik prava pacijenata.

NVO

CEZAP – Centar za zaštitu potrošača,

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore (call centar Crne Gore),

Udruženja privrednika.

NVO MMNE – www.pravapotrosaca.me