Uputite žalbu

  Kontakti nadležnih institucija

  Uprava za inspekcijske poslove

  Oktobarske revolucije 130, 81000 PodgoricaCrna Gora

  Rad sa strankama: Pon-Pet: 9.00–13.00

  Tel: +382 (0)20 234 421

  E-mail: upravazainspekcijskeposlove@uip.gov.me

  Odsjek za tržišnu inspekciju

  Novaka Miloševa 10, 81000 PodgoricaCrna Gora

  Rad sa strankama: Pon-Pet: 8.00–12.00

  Tel: +382 (0)20 230 529

  E-mail: marina.radulovic@uip.gov.me

  Odsjek za inspekciju turizma

  Ulica Baku bb, Tološi, 81000 PodgoricaCrna Gora

  Rad sa strankama: Pon-Pet: 9.00–15.00

  Tel: +382 (0) 20 671 273

  E-mail: svetlana.sljivancanin@uip.gov.me

  Odsjek za inspekciju rada

  Ulica Baku bb, Tološi 81000 PodgoricaCrna Gora

  Rad sa strankama: Pon-Pet: 08 – 10

  Tel: +382 (0)20 673 124

  E-mail: angelina.medjedovic@uip.gov.me

  Odsjek za zdravstveno-sanitarnu inspekciju

  Put Radomira Ivanovića 2 81000 PodgoricaCrna Gora

  Rad sa strankama: Pon-Pet: 09 – 13

  Tel: +382 (0)20 608 015

  E-mail: karmela.mujicic@uip.gov.me

  Odsjek za ekološku inspekciju

  Ul Baku bb, Tološi 81000 PodgoricaCrna Gora

  Rad sa strankama: Pon-Pet: 08 – 10

  Tel: +382(0)20 674 449

  E-mail: veselinka.zarubica@uip.gov.me

  Odsjek za metrološku inspekciju

  Ulica Baku bb, Tološi, 81000 PodgoricaCrna Gora

  Rad sa strankama: Pon-Pet: 09 – 11 h

  Tel: +382 (0)20 673 603

  E-mail: sreten.tosic@uip.gov.me

  Odsjek za inspekciju za stanovanje

  Ulica Baku br. 64, Tološi, 81000 PodgoricaCrna Gora

  Rad sa strankama: Pon-Pet: 10 – 11 h

  Tel: +382 (0)20 231 077

  E-mail: slavica.stankov@uip.gov.me

  Odsjek za elektroenergetsku inspekciju

  Rimski trg 46 , 81000 PodgoricaCrna Gora

  Rad sa strankama: Pon-Pet: 08 – 10 h

  Tel: +382 (0)20 234 941; 482 249; 482 257 Fax. +382 (0)20 234 231

  E-mail: alma.kujovic@uip.gov.me

  Odsjek za termoenergetsku inspekciju

  Rimski trg 46, 81000 PodgoricaCrna Gora

  Rad sa strankama: Pon-Pet: 08 – 10 h

  Tel: + 382 (0)20 482 428

  E-mail: milos.kovacevic@uip.gov.me

  Odsjek za inspekciju za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i usluge informacionog društva

  Ulica Baku bb, Tološi, 81000 PodgoricaCrna Gora

  Rad sa strankama: Pon-Pet: 11 -12 h

  Tel: Tel. +382 (0)20 673 603

  E-mail: mladen.koljensic@uip.gov.me

  NADLEŽNI ORGANI

  Uprava za inspekcijske poslove

  Tržišna inspekcija,

  Zdravstvena inspekcija,

  Sanitarna inspekcija,

  Turistička inspekcija,

  Metrološka inspekcija,

  Inspekcija za stanovanje,

  Termoenergetska inspekcija,

  Elektroenergetska inspekcija,

  Inspekcija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost,

  Inspekcija za usluge informacionog društva.

  Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

  Fitosanitarna inspekcija,

  Inspekcija za hranu,

  Veterinarska inspekcija

  Ministarstvo kapitalnih investicija

  Inspekcija za drumski saobraćaj,

  Inspekcija u pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi,

  Inspekcija za željeznički saobraćaj.

  Ministarstvo unutrašnjih poslova

  Inspekcija za eksplozivne materije, zapaljive materije, tečnosti i gasove

  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

  Poljoprivredna inspekcija

  Centralna banka

  Agencije

  Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost,

  Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti,

  Agencija za nadzor osiguranja,

  Agencija za civilno vazduhoplovstvo – inspektor za vazdušni saobraćaj,

  Agencija za elektronske medije.

  Organi lokalne uprave, nadležne lokalne inspekcije

  Drugi organi i tijela sa kojima Centralna tačka Sistema sarađuje

  Odbor za vansudsko rješavanje sporova potrošača i druga tijela za vansudsko rješavanje sporova potrošača,

  Uprava prihoda i carina,

  Komisija za hartije od vrijednosti,

  Zaštitnik prava pacijenata.

  NVO

  CEZAP – Centar za zaštitu potrošača,

  Nacionalna turistička organizacija Crne Gore (call centar Crne Gore),

  Udruženja privrednika.

  NVO MMNE – www.pravapotrosaca.me