Osam osnovnih prava potrošača

8 osnovnih prava potrošača:

  1. Pravo na zadovoljenje osnovnih potrebadostupnost najnužnijih roba i usluga, kao što su hrana, odeća, obuća i stambeni prostor, zdravstvena zaštita, obrazovanje i higijena.
  2. Pravo na bezbjednostzaštita od robe i usluga koje su opasne po život, zdravlje, imovinu ili životnu sredinu ili robe čije je posedovanje ili upotreba zabranjena.
  3. Pravo na informisanje –  raspolaganje tačnim podacima koji su neophodni za razuman izbor ponuđene robe i usluga.
  4. Pravo na slobodan izbormogućnost izbora između više roba i usluga po pristupačnim cenama i uz odgovarajući kvalitet.
  5. Pravo da se čuje glas potrošačazastupljenost interesa potrošača u postupku donošenja i sprovođenja politike zaštite potrošača i mogućnost da preko udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača bude zastupljen u postupku usvajanja i sprovođenja politike zaštite potrošača;
  6. Pravo na obeštećenje zaštita prava potrošača u zakonom predviđenom postupku u slučaju povrede njegovog prava i naknada materijalne i nematerijalne štete koju mu pričini trgovac;
  7. Pravo na obrazovanje potrošača – potrošači imaju pravo na informisanje i obrazovanje o osnovnim pravima potrošača. Pravo na obrazovanje potrošača u cilju sticanja znanja o pravima, obavezama i načinu ostvarivanja prava neophodnih za pravilan i pouzdan izbor i korišćenje proizvoda, upoznavanje sa odgovornostima učesnika na tržištu i o načinu ostvarivanja prava i pružanje pravne pomoći za zaštitu potrošača ostvaruje se u obrazovnim ustanovama (predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, fakultetima), organizacijama potrošača, kao i putem sredstava javnog informisanja.
  8. Pravo na zdravu životnu sredinu –  životna sredina jeste skup prirodnih i stvorenih vrednosti čiji kompleksni međusobni odnosi čine okruženje, odnosno prostor i uslove za život. Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumijeva pravo na život i rad u okruženju koje nije rizično po zdravlje i život potrošača.