Budite informisani o potrošačkim pravima!

Budite informisani o potrošačkim pravima! Potrošači imaju pravo na informisanje i obrazovanje o osnovnim pravima potrošača.

Opšte je prihvaćeno mišljenje da su od potencijalne povrede svojih prava zaštićeni samo informisani potrošači.

mmne-budite-uvijek-info

Oglašavanje predstavlja jedan od osnovnih načina informisanosti potrošača, te je od krucijalne važnosti da ono sadrži adekvatne informacije koje potrošačima mnogu olakšati proces donošenja odluke o kupovini. U cilju sprječavanja povrede osnovnih prava potrošača, oglašavanje je regulisano zakonskim aktima, kako na nivou EU tako i kod nas, pri čemu se posebna pažnja posvećuje definisanju oglašavanja koje može dovesti do obmane potrošača.

Pravo na obrazovanje potrošača u cilju sticanja znanja o pravima, obavezama i načinu ostvarivanja prava neophodnih za pravilan i pouzdan izbor i korišćenje proizvoda, upoznavanje sa odgovornostima učesnika na tržištu i o načinu ostvarivanja prava i pružanje pravne pomoći za zaštitu potrošača ostvaruje se u obrazovnim ustanovama (predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, fakultetima), organizacijama potrošača, kao i putem sredstava javnog informisanja.

www.pravapotrosaca.me

Projekat „Vodič za zaštitu prava potrošača u opštini Bijelo Polje“ namijenjen je upoznavanju stanovnika opštine Bijelo Polje sa svojim pravima i obavezama prilikom kupovine robe ili zaključivanja ugovora o pružanju usluga

Želimo uticati na poboljšanje stanja u cjelokupnom potrošačkom društvu kroz podizanje svijesti, edukaciju i informisanje potrošača o sadržaju njihovih prava kao načinu njihovog ostvarivanja.

Projekat će kroz što jednostavniji i praktičan način predstavlja građanima kojim su zakonom zaštićeni kao potrošači, koja su njihova prava, kao i daje praktične savjete.

Projekat finansira Ministarstvo ekonomskog razvoja, a sprovodi ga sprovodi NVO Multimedijal Montenegro (MMNE).