Istraživanje pokazalo da su građani najmanje zadovoljni uslugama telekomunikacionih provajdera I supermarketima

Višemjesečno istraživanje koje je sprovedeno u Bijelom Polju  na uzorku od 200 ispitanika pokazalo je da preko 55% bjelopoljaca nije upoznato sa svojim potrošačkim pravima, a da su najmanje zadovoljni uslugama telekomunikacionih provajdera i supermarketima.  Istraživanje je sprovedeno u sklopu projekta ,,Vodič za zaštitu prava potrošača u opštini Bijelo Polje“  koji finansira Ministarstvo ekonomskog razvoja, a sprovodi ga  NVO Multimedijal Montenegro (MMNE). 

 Predsjednik NVO ,,Multimedijal Montenegro”, Željko Đukić, kazao je da nijesu iznenađeni rezultatima ankete, s obzirom da se nije dovoljno radilo na informisanju građana i njihovoj edukaciji u prethodnom periodu. Nada se da će kampanja koja je pokrenuta od strane NVO MNE i kampanje koju realizuje uprava za inspekcijske poslove sa više partnera promijeniti situaciju na bolje.

 ,,Skoro tri mjeseca smo radili na sprovođenju istraživanja na teritoriji opštine Bijelo Polje, koristili smo metodu zatvorenog upitnika sa 26 pitanja na uzorku od 200 ispitanika.  Cilj istraživanja je bio da saznamo  koliko su građani upoznati sa svojim pravima, koliko ih koriste i sa kojim su to uslugama i trgovačkim objektima najmanje zadovoljni.  Moram istaći da su rezultati katastrofalni i da je ovo pokazatelj da se mora udruženo i sistematski raditi na edukaciji građana i uspostavljanju dugoročnih servisa koji će obezbijediti građanima na lokalnom nivou da ostvare svoja potrošačka prava kako bi se smanjile zloupotrebe zbog nedovoljne informisanosti i nepoznavanja zakonske regulative. Istraživanje je pokazalo da 55% ispitanika nije upoznato sa svojim potrošačkim pravima, preko 50% ispitanika smatra da su ugovori koje potpisuju sa kompanijama i korporacijama nedovoljno jasno i nedvosmisleno napisani, a 55% ispitanika ne čita do kraja ugovore koje potpisuje.  Čak 76% ispitanika smatra da ako se prekine isporuka struje ili interneta duže od 3 sata, da je potrebno smanjiti račun za taj mjesec. Preko interneta proizvode poručuje 56% ispitanika od čega je 44% odjeća, a 27% ispitanika da je najveći problem predugo čekanje na isporuku, dok čak 46%  ispitanih nije uspjelo da zamijeni proizvod jer nije ispunio njihova očekivanja. Na pitanje sa čijim uslugama ste najmanje zadovoljni ispitanici su odgovorili sljedeće: Supermarketi 25%, osiguranja 12%, EPCG 11%, telekomunikacije 34%, banke 18%” kazao je Đukić. 

 Đukić je dodao da su rezultati kompletnog istraživanja dostupni na projektnom sajtu www.pravapotrosaca.me i sajtu organizacije www.mmne.me