KO I NA KOJI NAČIN KRŠI VAŠA POTROŠAČKA PRAVA?

KO I NA KOJI NAČIN KRŠI VAŠA POTROŠAČKA PRAVA?

Sjutra obilježavamo 15. Mart, međunarodni dan prava potrošača.

Tokom istraživanja koje sprovodimo već nekoliko mjeseci, došli smo do podataka da naši građani nijesu upoznati sa svojim pravima, niti u dovoljnoj mjeri koriste svoja potrošačka prava. Takođe došli smo i do podataka da provajderi usluga odnosno trgovine, osiguranja, elektrokomunikacioni provajderi često ne poštuju potrošačka prava i zloupotrebljavaju neinformisanost i neznanje građana o svojim potrošačkim pravima.

KO I NA KOJI NAČIN KRŠI VAŠA POTROŠAČKA PRAVA?

S obzirom na nedovoljnu informisanost građana, NVO MMNE će sjutra, povodom međunarodnog dana potrošača, na gradskom trgu u Bijelom Polju organizovati prigodan događaj sa ciljem da upozna građane sa svojim potrošačkim pravima, ali i da dodatno ispita stanovništvo koliko su upoznati sa svojim pravima, ko ih i na koji način krši.

Projekat „Vaš novac, vaša prava“ sprovodi Nevladina organizacija Multimedijal Montenegro u partnerstvu sa Ministarstvom ekonomskog razvoja.