Koraci u ostvarivanja prava potrošača prilikom online kupovine

Koraci u ostvarivanju prava potrošača prilikom online kupovine su:

 1. Pravo na odustanak od kupovine;
 2. Kupci uživaju pravo na povraćaj novca;
 3. Pravo na reklamaciju kao i u offline modelima trgovine;
  POVRAĆAJ NOVCA: Nakon što potrošač ostvari pravo na odustanak od ugovora, smatraće se
  da ugovor nije ni zaključen-dakle kada potrošač pošalje e-prodavcu obrazac o odustanku od
  ugovora, smatra se da ugovor nije uopšte ni bio zaključen. Šta dalje?
  U ovom slučaju se na e-trgovca i potrošača odnose prava i obaveze u vezi sa povraćajem datog
  (date robe od strane prodavca i datog novca od strane kupaca), kao i prateći troškovi tog
  vraćanja. E-trgovac je dužan da postupak vraćanja
  novca sprovede na isti način kako je uplata i izvršena od strane potrošača, osim ako se potrošač
  nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja, pod uslovom da potrošač, zbog
  takvog povraćaja, ne snosi nikakve troškove. Međutim, povraćaj putem transakcije koja je
  nepovoljnija po potrošača moguće je sprovesti samo pod uslovom ako je potrošač to izričito
  zahtijeva (dakle, nije se saglasio sa predlogom e-trgovca).
  PRAVO NA REKLAMACIJU: To je zahtjev koji potrošač neposredno upućuje trgovcu radi
  otklanjanja nesaobraznosti ili usluge, radi ostvarivanja prava iz garancije, zbog pogrešno
  obračunate cijene ili radi otklanjanja drugih nedostataka za koje je odgovoran trgovac. Pet
  osnovnih slučajeva u kojima e-kupac može izjaviti reklamaciju: u slučaju nesaobraznosti robe, u
  slučaju nesaobraznosti usluga; u slučaju poziva na pravo iz garancije, u slučaju pogrešno
  izračunate cijene, ukoliko postoji neki drugi nedostatak;
  PRAVO NA ODUSTANAK: Kao i u offline svijetu gdje zapravo direktno i uživo razgovaramo
  sa prodavcem/kupcem, sa kojima možemo i da se rukujemo pri dogovorenom poslu, jednaka
  prava uživamo i onda kada to obavimo preko malih ekrana. Ovdje govorimo o mogućnosti da
  dođe do odustanka od ugovora zaključenog preko interneta. Obaveze prodavca u pogledu prava
  na odustanak ogledaju se u tome da je e-trgovac u obavezi da kupcu ne samo omogući ovo
  pravo, već i da ga unaprijed pouči o uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje
  prava na odustanak, osnosno informiše o činjenici da odustanak nije moguć u određenim
  situacijama.