NAJČEŠĆA PITANJA POTROŠAČA

NAJČEŠĆA PITANJA POTROŠAČA

Izdvojili smo neka od najčešćih pitanja koja se javljaju u vezi sa pravima potrošača. Kroz odgovore na ova pitanja pružamo jasne smjernice i informacije o pravilima koja regulišu kupovinu i zaštitu potrošača.

1.     On-line kupovina

Sačuvajte dokaz o kupovini.

Predomislili ste se i želite da odustanete od kupovine. Imate pravo da odustanete – 14 dana od kada Vam je roba isporučena, bez navođenja razloga!
Ukoliko odustajete – Vi ste dužni da robu vratite trgovcu o svom trošku.

2.     Vraćanje novca u slučaju nemogućnosti zamjene ili popravke robe.

Šta se dešava ako ste uložili reklamaciju i ona je usvojena, ali prodavac nema robu iste vrste, niti može da je popravi?
U tom slučaju Vam prodavac nudi povraćaj novca. Bez obzira da li je u međuvremenu roba pojeftinila ili poskupljala, Vi prodavcu vraćate robu, a on Vama iznos koji ste platili prilikom kupovine bez obzira na trenutnu cijenu.

NAJČEŠĆA PITANJA POTROŠAČA

3.     Zamjena robe kada nema objektivnog nedostatka.

Prodavac nije dužan da Vam robu zamijeni ili vrati novac samo zato što ste se predomislili, odnosno pogriješili u procjeni.

4.     Prodavac ne prihvata reklamaciju i prebacuje krivicu na potrošača.

Ukoliko se nedostatak pojavio u roku od 6 mjeseci od kupovine – pretpostavlja se da Vam je roba prodata sa nedostatkom, odnosno da je prodavac taj koji treba da dokaže da roba nije imala nedostatak.
Ne morate da dokazujete da nedostatak nije nastao Vašom krivicom. Čitav ovaj postupak dokazivanja odnosi se na sudski postupak.
Ukoliko se nedostatak pojavio poslije  6 mjeseci od kupovine – u ovom slučaju Vi morate da dokažete da je roba imala nedostatak od početka.

Projekat “Vaš novac, Vaša prava” realizuje NVO Multimedijal Montenegro(MMNE)uz finansijsku podršku Ministarstva ekonomskog razvoja.

Opširnije na:
www.paravapotrosaca.me