Neophodna bolja informisanost građana o potrošačkim pravima

Neophodna bolja informisanost građana o potrošačkim pravima. Došli smo do podataka da naši građani nijesu upoznati sa svojim pravima, niti koriste svoja potrošačka prava. Takođe došli smo i do podataka da često provajderi usluga odnosno trgovine, osiguranja, telektrokomunikacioni provajderi takođe ne poštuju potrošačka prava i zloupotrebljavaju neinformisanost i neznanje građana o svojim potrošačkim pravima saopštili su iz NVO Multimedijal Montenegro (MMNE).

Danas je povodom 15.marta, Međunarodnog dana prava potrošača NVO MMNE je u sklopu projekta „Vodič prava potrošača u opštini Bijelo Polje“ sprovela aktivnost u centru Bijelog Polja grada, sa ciljem da obilježe ovaj međunarodni dan, ali i da informišu građane o njihovim potrošačkim pravima.

Tokom aktivnosti sproveden je nastavak istraživanja sa ciljem da se dobiju informacije o tome koliko su zapravo građani upoznati sa svojim potrošačkim pravima na teritoriji opštine Bijelo Polje.

Neophodna bolja informisanost građana o potrošačkim pravima. „Svaki građanin Crne Gore se u nekom trenutku našao u ulozi potrošača – prilikom kupovine hrane, električnih aparata, odjeće, planiranja putovanja. Potrošač očekuje da dobra koju kupuje, odnosno usluge koje nabavlja imaju određeni kvalitet, koji uključuje pogodnost upotrebe dobara i efikasnost usluge, ispravnost, sigurnost, pouzdanost.  Samim tim, preduslovi za ostvarivanje svih potrošačkih prava su prava potrošača na informisnost, raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili oznaka na proizvodima koje mogu da dovedu u zabludu i prava na obrazovanje potrošača,  sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o osnovnim pravima i odgovornostima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvariti“, rekao je Željko Đukić, predsjednik NVO MMNE.

Neophodna bolja informisanost građana

„Došli smo do podataka da naši građani nijesu upoznati sa svojim pravima, niti koriste svoja potrošačka prava. Takođe došli smo i do podataka da često provajderi usluga odnosno trgovine, osiguranja, elektrokomunikacioni provajderi takođe ne poštuju potrošačka prava i zloupotrebljavaju neinformisanost i neznanje građana o svojim potrošačkim pravima. Projekat „vodič za prava potrošača“ u opštini Bijelo Polje, Nevladina organizacija Multimedijal Montenegro sprovodi u partnerstvu sa Ministarstvom ekonomskog razvoja, koje zapravo i finansira ovaj projekat i da će kroz njega uskoro biti organizovan i niz drugih aktivnosti, a sve sa ciljem da informišemo građane i javnost da koriste svoja potrošačka prava.

Neophodna bolja informisanost građana

Upravo iz tog razloga izradili smo niz štampanih promotivnih materijala kroz koje informišemo građane kako na jednostavan način mogu da ostvare svoja prava, koja su to ključna potrošačka prava, a posebno smo ponosni na to što smo u sklopu projekta uspjeli da izradimo i vrlo interesantan i web sajt na adresi www.pravapotrosaca.me gdje svi građani dodatno mogu biti informisani kada su ova njihova prava u pitanju“, dodao je on.

„Danas smo uspjeli da ostvarimo interakciju sa preko 150 građana na promotivnom štandu koji smo organizovali u centru grada, dijelili smo sve ove informativne i edukativne materijale i sa druge strane izvršili dodatno istraživanje i došli do informacija koliko su zapravo građani upoznati sa svojim pravima. Koristimo priliku da pošaljemo poruku svim građanima da koriste svoja potrošačka prava, da se informišu o svojim potrošačkim pravima, jer građani moraju poštovati svoj novac, odnosno prodavci ili pružaoci usluga moraju poštovati prava potrošača koja su vrlo jasno i precizno definisana zakonom, a taj zakon je usklađen sa svim pravilima Evropske unije“, zaključio je Đukić.