Novi Zakon o zaštiti potrošača Crne Gore

Zakon o zaštiti potrošača. Donošenjem novog Zakona o zaštiti potrošača Crna Gora će urediti oblast online trgovine kroz prenošenje aktuelnih direktiva EU. Na taj način ojačati prava potrošača i prodavaca u online trgovini. Koja je, kao što znamo, doživjela ekspanziju i postala najsigurniji način trgovine tokom pandemije COVID-19. Kazala je glavna pregovaračica, Zorka Kordić u kampanji povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite potrošača – 15. marta.