Video: obilježen 15. Mart, međunarodni dan prava potrošača

Obilježen dan prava potrošača. Došli smo do podataka da naši građani nijesu upoznati sa svojim pravima, niti koriste svoja potrošačka prava. Takođe došli smo i do podataka da često provajderi usluga odnosno trgovine, osiguranja, elektrokomunikacioni provajderi takođe ne poštuju potrošačka prava i zloupotrebljavaju neinformisanost i neznanje građana o svojim potrošačkim pravima. Projekat „vodič za prava potrošača“ u opštini Bijelo Polje, Nevladina organizacija Multimedijal Montenegro sprovodi u partnerstvu sa Ministarstvom ekonomskog razvoja, koje zapravo i finansira ovaj projekat i da će kroz njega uskoro biti organizovan i niz drugih aktivnosti, a sve sa ciljem da informišemo građane i javnost da koriste svoja potrošačka prava. Upravo iz tog razloga izradili smo niz štampanih promotivnih materijala kroz koje informišemo građane kako na jednostavan način mogu da ostvare svoja prava, koja su to ključna potrošačka prava, a posebno smo ponosni na to što smo u sklopu projekta uspjeli da izradimo i vrlo interesantan i web sajt na adresi www.pravapotrosaca.me gdje svi građani dodatno mogu biti informisani kada su ova njihova prava u pitanju.

Danas smo uspjeli da ostvarimo interakciju sa preko 150 građana na promotivnom štandu koji smo organizovali u centru grada, dijelili smo sve ove informativne i edukativne materijale i sa druge strane izvršili dodatno istraživanje i došli do informacija koliko su zapravo građani upoznati sa svojim pravima. Koristimo priliku da pošaljemo poruku svim građanima da koriste svoja potrošačka prava, da se informišu o svojim potrošačkim pravima, jer građani moraju poštovati svoj novac, odnosno prodavci ili pružaoci usluga moraju poštovati prava potrošača koja su vrlo jasno i precizno definisana zakonom, a taj zakon je usklađen sa svim pravilima Evropske unije.

@mmne.me

@me4eu

@min_ekonomskog_razvoja_cg

@vlada_cg

@euicmne

@eukutak

#pravapotrosaca

www.pravapotrosaca.me