OSAM OSNOVNIH PRAVA POTROŠAČA

OSAM OSNOVNIH PRAVA POTROŠAČA

Osam osnovnih prava potrošača čini temelj zaštite potrošača i osigurava da njihovi interesi budu adekvatno zastupljeni i poštovani.

– Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba – dostupnost najnužnijih roba i usluga, kao što su hrana, odeća, obuća i stambeni prostor, zdravstvena zaštita, obrazovanje i higijena. Pravo na bezbjednost – zaštita od robe i usluga koje su opasne po život, zdravlje, imovinu ili životnu sredinu ili robe čije je posedovanje ili upotreba zabranjena.

– Pravo na informisanje –  raspolaganje tačnim podacima koji su neophodni za razuman izbor ponuđene robe i usluga.

– Pravo na slobodan izbor – mogućnost izbora između više roba i usluga po pristupačnim cijenama i uz odgovarajući kvalitet.

– Pravo da se čuje glas potrošača – zastupljenost interesa potrošača u postupku donošenja i sprovođenja politike zaštite potrošača i mogućnost da preko udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača bude zastupljen u postupku usvajanja i sprovođenja politike zaštite potrošača;

– Pravo na obeštećenje – zaštita prava potrošača u zakonom predviđenom postupku u slučaju povrede njegovog prava i naknada materijalne i nematerijalne štete koju mu pričini trgovac;

– Pravo na obrazovanje potrošača – potrošači imaju pravo na informisanje i obrazovanje o osnovnim pravima potrošača.

– Pravo na obrazovanje potrošača u cilju sticanja znanja o pravima, obavezama i načinu ostvarivanja prava neophodnih za pravilan i pouzdan izbor i korišćenje proizvoda, upoznavanje sa odgovornostima učesnika na tržištu i o načinu ostvarivanja prava i pružanje pravne pomoći za zaštitu potrošača ostvaruje se u obrazovnim ustanovama, organizacijama potrošača, kao i putem sredstava javnog informisanja.

Pravo na zdravu životnu sredinu –  životna sredina jeste skup prirodnih i stvorenih vrijednosti čiji kompleksni međusobni odnosi čine okruženje, odnosno prostor i uslove za život.
Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumijeva pravo na život i rad u okruženju koje nije rizično po zdravlje i život potrošača.

Projekat “ Vaš novac- Vaša prava” realizuje NVO Multimedijal Montenegro (MMNE) uz finansijsku podršku Ministarstva ekonomskog razvoja.