Ostvarite svoja potrošačka prava u 4 koraka

Ostvarite svoja potrošačka prava u 4 koraka:

1.KORAK: OBRATITE SE TRGOVCU

Svaki građanin Crne Gore se u određenom trenutku nalazi u ulozi potrosača – pri kupovini garderobe, električnih uređaja, hrane…

Potrošač očekuje da za svoj novac dobije odredjeni kvalitet usluge koju dobija, odnosno robe koju kupuje. Kvalitet podrazumijeva sigurnost, pouzdanost, ispravnost i pogodnost za upotrebe robe i djelatnost usluge.

2. KORAK: OBRATITE SE INSPEKCIJI

Ukoliko trgovac ne odgovori na Vaš prigovor u roku od 8 dana, ili Vam odbije prigovor, sledeći korak je obraćanje Upravi za inspekcijske poslove. Istoj možete podnijeti zahtjev za zaštitu potrošačkih prava.

Pored upravnih mjera utvrđenih zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor, nadležni inspektor će rješenjem narediti trgovcu otklanjanje utvrđene nepravilnosti, odrediti rok u kojem se nepravilnost mora otkloniti, i kazniti ga propisanom novčanom kaznom za učinjeni prekršaj, ako u toku inspekcijskog nadzora utvrdi da nepravilnost.

3. KORAK: VANSUDSKO RJEŠAVANJE

Ukoliko Vam inspekcija ne riješi problem, sledeći korak je vansudsko rješavanje spora.

Vansudsko rješavanje potrošačkih sporova obavlja Privredna komora Crne Gore.

Uslovi za vansudsko rješavanje potrošačkih sporovva su:

1. Da je potrošač prethodno pokušao da neposredno sa trgovcem riješi predmet spora.

2. Da su se potrošač i trgovac sporazumjeli da će spor riješiti pred tijelom za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova.

4. KORAK: SUDSKA ZAŠTITA

Ukoliko vam nije pomogao nijedan od prethodnih koraka, predstoji vam sudska zaštita.

www.pravapotrosaca.me

Projekat „Vodič za zaštitu prava potrošača u opštini Bijelo Polje“ namijenjen je upoznavanju stanovnika opštine Bijelo Polje sa svojim pravima i obavezama prilikom kupovine robe ili zaključivanja ugovora o pružanju usluga.

Želimo uticati na poboljšanje stanja u cjelokupnom potrošačkom društvu kroz podizanje svijesti, edukaciju i informisanje potrošača o sadržaju njihovih prava kao načinu njihovog ostvarivanja.

Projekat će kroz što jednostavniji i praktičan način predstavlja građanima kojim su zakonom zaštićeni kao potrošači, koja su njihova prava, kao i daje praktične savjete.

Projekat finansira Ministarstvo ekonomskog razvoja, a sprovodi ga sprovodi NVO Multimedijal Montenegro (MMNE)

Ministarstvo ekonomskog razvoja CG

NVO MMNE