POŠTUJTE SVOJ NOVAC, KORISTITE POTROŠAČKA PRAVA!

POŠTUJTE SVOJ NOVAC, KORISTITE POTROŠAČKA PRAVA!

Loša informisanost građana o pravima potrošača često biva zloupotrijebljena, a da potrošači toga nijesu ni svjesni. Kako bi građanima pomogli i edukovali ih o porošačkim pravima, NVO MMNE organizovala je edukativno predavanje pod nazivom “Poštujte svoj novac”.

Prije par dana u prostorijama EU kutka održana je edukativna radionica o pravima potrošača kojoj je prisustvovalo oko 30 zainteresovanih računovođa, pravnika, trgovaca, medija, NVO i građana iz Bijelog Polja. Predavač na radionici bio je diplomirani pravnik Ljubiša Jokić, a uvodnu riječ imala je Anesa Ličina, stručna saradnica na projektima NVO MMNE.

“Ovak Projekat aktivno sprovodimo već četiri mjeseca i vodimo kampanju na društvenim mrežama. Kroz koju se trudimo da kvalitetnim vizuelnim identitetom i pratećim tekstovima predstavimo najbitnije detalje vezane za potrošačka prava. Osim toga način plaćanja na internetu, bezbjednosti na internetu, posljedice online kupovine, način prijavljivalja nelegalnih trgovina, a možemo reći da je to urodilo plodom obzirom da smo na našem sajtu pravapotrosaca.me imali niz žalbi na rad pojedinih trgovačkih firmi.

POŠTUJTE SVOJ NOVAC, KORISTITE POTROŠAČKA PRAVA!

Osim toga napravili smo brošure i flajere koje smo dijelili građanima na teritoriji opštine Bijelo Polje i Berane”, kazala je Ličina.

Ličina je istakla da su tokom realizacije projekta sproveli istraživanje koliko su građani informisani o pravima potrošača. Kazala je da su tokom istraživanja obuhvalitili uzorak od 200 građana starosne dobi do 30 godina, te je ovom prilikom iznijela podatke koji su pokazali da se informisanje građana o pravima mora nastaviti!

Predavač Ljubiša Jokić prisutnima je kroz zakonodavni okvir približio njihova potrošačka prava, sa posebnim fokusom na online kupovinu. Jokić je tokom predavanja govorio o pravima i zaštiti potrošača, zaštiti ekonomskih interesa potrošača, nesaobraznosti ugovora. Kroz ove teme motivisao je prisutne da iznesu svoja iskustva i probleme sa kojim su se susretali prilikom kupovine, a kroz interakciju su se potrudili da pronađu rješenje za iste.

POŠTUJTE SVOJ NOVAC, KORISTITE POTROŠAČKA PRAVA!

Mladen Španjević, jedan od učesnka na predavanju, inače diplomirani pravnik kazao je da mu je zadovoljstvo što je prisustvovao događaju na kojem je Jokić prezentovao sve bitne činjenice o zakonu za zaštitu prava potrošača. Događaj je prije svega vezan za svakodnevne aktivnosti svih građana. Zadire u sve svere života građana Crne Gore. Dodao je da je na jedan direktan i interaktivan način prezentovana materija koja je možda laitcima prilično i suvoparna, ali obzirom da su predavanju prisustvovali predstavnici institucija, kao i sudija Osnovnog suda smatra predavanje uspješnim jer je ovo bila prilika svi da se više upoznaju sa ovim zakonom.

Prisutni su vidno bili zadovoljni edukacijom, pokazali su veliko interesovanje što je podstaklo na interakciju i mini debatu. Projekat “Poštujte svoj novac” finansijski je podržan od Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.