Potrošač ima pravo na pristup i korišćenje usluge od javnog interesa pod jednakim uslovima

Jasna Vujović, Ministarstvo ekonomskog razvoja CG ? Potrošač ima pravo na pristup i korišćenje usluge od javnog interesa pod jednakim uslovima, ako je to tehnički izvodljivo i bez diskriminacije. Potrošač ima pravo na račun koji mu omogućava uvid u stvarnu potrošnju kada su u pitanju usluge od javnog interesa.

??Takođe ima pravo na besplatnu kontrolu računa, kao i pravo na besplatnu promjenu pružaoca usluge od javnog interesa, ukoliko je to moguće.

Vlada Crne Gore EU Info Centar #me4eu