PotrošačI po definiciji uključuju sve nas!

PotrošačI po definiciji uključuju sve nas! Potrošačem se u smislu Zakona o zaštiti potrošača smatra fizičko lice koje zaključuje pravni posao ili djeluje na tržištu van svoje trgovinske, poslovne, zanatske ili profesionalne djelatnosti.

“Potrošači po definiciji uključuju sve nas”. Oni su najveća ekonomska grupa koja utiče i na koju utiče skoro svaka javna i privatna ekonomska odluka. Ipak, oni su jedna važna grupa čija se mišljenja često ne čuju” – američki predsjednik Džon Kenedi, 15.3.1962. godina, istorijski govor održan u američkom Kongresu. U ovoj izjavi je istaknuta vizija o pravima potrošača, koju je vremenom potrošački pokret razvio u set osnovnih prava potrošača.

PotrošačI po definiciji uključuju sve nas!

U cilju zaštite potrošača, doneseni su zakoni kojima se obezbjeđuje pravo na bezbjednost života, zdravlje i ekonomska prava potrošača, u prometu roba i usluga prema potrošačima.

U cilju zaštite položaja potrošača ovim zakonom uređuju se prava i obaveze potrošača, instrumenti i načini zaštite prava potrošača, informisanje i unapređenje znanja potrošača o njihovim pravima i načinima zaštite prava, prava i obaveze udruženja i saveza čija je oblast delovanja ostvarivanje ciljeva zaštite potrošača, vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, prava i obaveze državnih organa u oblasti zaštite potrošača i druga pitanja od značaja za položaj i zaštitu potrošača.

www.pravapotrosaca.me

Projekat „Vodič za zaštitu prava potrošača u opštini Bijelo Polje“ namijenjen je upoznavanju stanovnika opštine Bijelo Polje sa svojim pravima i obavezama prilikom kupovine robe ili zaključivanja ugovora o pružanju usluga

Želimo uticati na poboljšanje stanja u cjelokupnom potrošačkom društvu kroz podizanje svijesti, edukaciju i informisanje potrošača o sadržaju njihovih prava kao načinu njihovog ostvarivanja.

Projekat će kroz što jednostavniji i praktičan način predstavlja građanima kojim su zakonom zaštićeni kao potrošači, koja su njihova prava, kao i daje praktične savjete.

Projekat finansira Ministarstvo ekonomskog razvoja, a sprovodi ga sprovodi NVO Multimedijal Montenegro (MMNE).