POTROŠAČKA PRAVA U 4 KORAKA

POTROŠAČKA PRAVA U 4 KORAKA

Svakodnevno se nalazimo u situaciji da koristimo različite proizvode i usluge, očekujući da dobijemo ono što smo platili – kvalitetnu robu ili uslugu. Međutim, kada se suočimo sa problemima ili nepravilnostima, važno je znati kako zaštititi svoja potrošačka prava.
Kroz četiri ključna koraka, možete efikasno ostvariti svoja prava i riješiti potencijalne sporove sa trgovcima. U ovom vodiču, pružamo praktične smjernice kako biste mogli da se nosite sa izazovima potrošačkih transakcija na efikasan i pravedan način.

1. KORAK: OBRATITE SE TRGOVCU
Svaki građanin Crne Gore se u određenom trenutku nalazi u ulozi potrosača – pri kupovini garderobe, električnih uređaja, hrane…
Potrošač očekuje da za svoj novac dobije odredjeni kvalitet usluge koju dobija, odnosno robe koju kupuje. Kvalitet podrazumijeva sigurnost, pouzdanost, ispravnost i pogodnost za upotrebe robe i djelatnost usluge.

2. KORAK: OBRATITE SE INSPEKCIJI
Ukoliko trgovac ne odgovori na Vaš prigovor u roku od 8 dana, ili Vam odbije prigovor, sledeći korak je obraćanje Upravi za inspekcijske poslove. Istoj možete podnijeti zahtjev za zaštitu potrošačkih prava.

POTROŠAČKA PRAVA U 4 KORAKA

Pored upravnih mjera utvrđenih zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor, nadležni inspektor će rješenjem narediti trgovcu otklanjanje utvrđene nepravilnosti, odrediti rok u kojem se nepravilnost mora otkloniti, i kazniti ga propisanom novčanom kaznom za učinjeni prekršaj, ako u toku inspekcijskog nadzora utvrdi nepravilnost.

3. KORAK: VANSUDSKO RJEŠAVANJE
Ukoliko Vam inspekcija ne riješi problem, sledeći korak je vansudsko rješavanje spora.
Vansudsko rješavanje potrošačkih sporova obavlja Privredna komora Crne Gore.
Uslovi za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova su:

1. Da je potrošač prethodno pokušao da neposredno sa trgovcem riješi predmet spora.

2. Da su se potrošač i trgovac sporazumjeli da će spor riješiti pred tijelom za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova.

4. KORAK: SUDSKA ZAŠTITA
Ukoliko vam nije pomogao nijedan od prethodnih koraka, predstoji vam sudska zaštita.

www.pravapotrosaca.me

Projekat ” Vaš novac- Vaša prava” realizuje NVO (MMNE) uz finansijsku podršku Ministarstva ekonomskog razvoja.