U cilju zastite svojih građana država propisuje zakone kojima se garantuju osnovna prava potrošača!

U cilju zastite svojih građana država propisuje zakone. Ovim zakonom uređuje se zaštita prava potrošača pri kupovini i drugim oblicima prometa proizvoda na tržištu, a naročito: zaštita ekonomskih interesa, pravna zaštita, informisanje i obrazovanje, udruživanje potrošača radi zaštite njihovih interesa i druga pitanja od značaja za zaštitu potrošača.

• Potrošač, u smislu ovog zakona, je fizičko lice koje zaključuje pravni posao ili djeluje na tržištu van svoje trgovinske, poslovne, zanatske ili profesionalne djelatnosti.

• Trgovac, u smislu ovog zakona, je lice koje, samostalno ili preko drugog lica koje nastupa u njegovo ime ili za njegov račun, zaključuje pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje trgovinske, poslovne, zanatske ili profesionalne djelatnosti.

• Posebno ćemo istaći neke od najbitnih (po našem mišljenju) članova Zakona o zaštiti potrošača:

o Isticanje cijene proizvoda;

o Način isticanja cijene;

o Ispunjenje ugovora;

o Račun;

o Isporuka proizvoda;

o Garancija i garantni list.

Detaljnije o ovome možete pročitati na sajtu:

www.pravapotrosaca.me

Projekat „Vodič za zaštitu prava potrošača u opštini Bijelo Polje“ namijenjen je upoznavanju stanovnika opštine Bijelo Polje sa svojim pravima i obavezama prilikom kupovine robe ili zaključivanja ugovora o pružanju usluga.

Želimo uticati na poboljšanje stanja u cjelokupnom potrošačkom društvu kroz podizanje svijesti, edukaciju i informisanje potrošača o sadržaju njihovih prava kao načinu njihovog ostvarivanja.

Projekat će kroz što jednostavniji i praktičan način predstavlja građanima kojim su zakonom zaštićeni kao potrošači, koja su njihova prava, kao i daje praktične savjete.

Projekat finansira Ministarstvo ekonomskog razvoja, a sprovodi ga sprovodi NVO Multimedijal Montenegro (MMNE).