VAŠA POTROŠAČKA PRAVA U BROJEVIMA:

VAŠA POTROŠAČKA PRAVA U BROJEVIMA:

U današnjem svijetu potrošača, važno je biti svjestan svojih prava i zaštite koju pruža zakon.

Učiniti korake ka boljem razumijevanju tih prava. Kao i obaveza koje proizilaze iz potrošačkih transakcija, ključno je za osiguranje pravičnosti i sigurnosti u kupovini i korišćenju usluga.

Predstavljamo ključne rokove i garancije koje su vam na raspolaganju. Zajedno s informacijama o pravima potrošača, praktičnim savjetima i načinima ostvarivanja tih prava.

– 2 godine (imate pravo na opravku i zamjenu robe/usluga iako nemate garanciju (reklamaciju).

– 8 dana (rok u kojem trgovac mora da odgovori na reklamaciju).

VAŠA POTROŠAČKA PRAVA U BROJEVIMA:

– 14 dana (imate pravo da se predomislite i vratite robu bez ikakvog obrazloženja ali samo ukoliko ste je kupili na daljinu).

– 14 dana (rok u kom je trgovac u obavezi da Vam vrati novac za vraćenu robu koja je kupljena na daljinu).

– 15 dana (rok za rješavanje reklamacije).

– 30 dana (rok u kome je trgovac dužan da Vam isporuči kupljenu robu. (Ukoliko nije drugačije ugovoreno) u protivnom je u obavezi da Vam vrati novac).

• 15 dana (rok za rješavanje reklamacije (izuzetak su namještaj i tehnička roba)).

• 30 dana (od dana podnošenja rekmalacije je rok u kom trgovac mora da riješi prihvaćenu reklamaciju kada su u pitanju tehnička roba i namještaj).

www.pravapotrosaca.me

Projekat „ Vaš novac– Vaša prava “ realizuje se kako bi građane Bijelog Polja upoznali sa pravima i obavezama prilikom kupovine robe ili zaključivanja ugovora o pružanju usluga.

Želimo uticati na poboljšanje stanja u cjelokupnom potrošačkom društvu kroz podizanje svijesti, edukaciju i informisanje potrošača o sadržaju njihovih prava kao načinu njihovog ostvarivanja.

Projekat će kroz što jednostavniji i praktičan način predstavlja građanima kojim su zakonom zaštićeni kao potrošači, koja su njihova prava. Kao i daje praktične savjete.

Projekat “ Vaš novac- Vaša prava” realizuje NVO Multimedijal Montenegro (MMNE). Uz finansijsku podršku Ministarstva ekonomskog razvoja.