Žalbe potrošača oko cijena

Žalbe potrošača oko cijena. Danas je u konferencijskoj sali, u prostorijama hotela Franca održana edukacija o potrošačkim pravima građana, obavezama pružaoca usluga i trgovaca, u okviru projekta ,,Vodič za zaštitu prava potrošača u opštini Bijelo Polje“, koji sprovodi NVO ,,Multimedijal Montenegro”.

Žalbe potrošača oko cijena

Edukaciji su prisustvovali Lepomir Popović predsjednik udruženja računovođa u Bijelom Polju, računovođa  Branislav Mrdak, građani, mediji I predstavnici NVO Sektora.

Edukaciju je vodila glavna tržišna inspektorka Uprave za inspekcijske poslove Marina Radulović koja je predstavila legislativne i insitutucionalne okvire, ali i prakse koje ova inspekcija ima kada su u pitanju prava potrošača. Među prisutnima su bili I tržišni inspektori nadležni za teritoriju opštine Bijelo Polje.

Radulovićka je posebno zadovoljstvo izrazila zbog prisustva predsjednika udruženja računovođa Lepomira Popovića.

Ona je govorila da postoji novi Zakon o zaštiti potrošača koji je, kaže, transponovao potrošačke direktive iz Evropske unije.

Žalbe potrošača oko cijena

,,Težimo tome da potrošač u Crnoj Gori bude kao i onaj u EU. Ono na šta najčešće nailazimo u poslu, jesu žalbe građana  kada je u pitanju  nesabraznost proizvoda, tj. da proizvod ne odgovora onom kvalitetu za koji je namijenjen. Imamo dosta žalbi potrošača oko cijena i računa, ali tu je Uprava za inspekcijske poslove, i naše nadležne inspekcije koje sprovode kontrolu”, kazala je Marina.

Naglašava da je važno da potrošači budu informisani.

,,Važno je da potrošači znaju kome da se obrate ukoliko su im potrošačka prava ugrožena, pa smo o svemu tome i govorili. Pomenula bih i call centar Uprave za inspekcijske poslove 080 555, preko kojeg svi u Crnoj Gori mogu da nam se obrate, i naše inspekcije će sprovoditi kontrole, a preko 80% slučajeva smo do sada riješli u korist potrošača”, istakla je ona.

Potpredsjednik Opštine Bijelo Polje, Ernad Suljević, kazao je da je mali broj građana upoznat sa svojim potrošačkim pravima.

,,Današnja edukacija je dobar primjer, i Zakon o zaštiti potrošača je dobar, sveobuhvatan i daje dobru zaštitu krajnjem korisniku. U nadležnosti Opštine nije izrada zakona, niti praćenje primjene istog, ali svakako Lokalna samouprava može dati svoj doprinos kako bi kupac bio zadovoljan. Lično ću predložiti formiranje tijela na nivou opštine koje će se baviti zaštitom prava potrošača, i u okviru koje će biti angažovan pravnik koji bi građanima mogao da pruža besplatne pravne savjete. Kroz sredstva kojima Opština Bijelo Polje finansira NVO otvorena je mogućnost da organizacije koje se bave zaštitom potrošača, apliciraju konkretnim projektima , a sve u cilju zaštite prava potrošača”, navodi Suljević.

Podsjetio je da Služba komunalne policije i Sekretarijat za inspekcijske poslove konstantno u komunikaciji sa građanima i privrednicima, i na svaku prijavu reaguju u skladu sa nadležnostima.

Sugrađanka Ena Pušija kazala je u izjavi da smatra da nije dovoljno upoznata koja su to prava potrošača.

,,Često nailazimo na nepravilnosti, ali obzirom na to da nijesmo upoznati sa pravima, prodavci nas ubijede da nijesmo u pravu”, istakla je Ena.

I Ranka Joksimović složila se da potrošači nijesu u dovoljnoj mjeri upoznati sa pravima, i kome da se obrate za pomoć kada naiđu na nepravilnosti.

Predsjednik NVO ,,Multimedijal Montenegro”, Željko Đukić, kazao je da su prethodnih mjeseci radili na podizanju svijesti javnosti o potrošačkim pravima.

,,Sproveli smo jedno istraživanje na uzorku od 200 ispitanika, vezano za to koliko su građani upoznati sa svojim pravima, koliko ih koriste i sa kojim su to uslugama i trgovačkim lancima najviše nezadovoljni. Mislim da ćemo narednih dana imati finalne rezultate ovog istraživanja. Preliminarni rezultati pokazuju da građani nijesu dovoljno upoznati i to preko 50%, da su najviše nezadovoljni uslugama telekomunikacionih operatera, da ne koriste u dovoljnoj mjeri svoja potrošačka prava.

Danas smo okupili građane, medije i predstavnike računovođa koji će, nadamo se, dodatno edukovati svoje klijente da poštuju potrošačka prava, a u svemu je važno što je predavač prenio svoja iskustva o ovom pitanju. Mi smo pokrenuli web sajt prava www.pravapotrosaca.me , na kojem građani mogu dobiti sve relevantne informacije i jasno objašnjene korake na koji način mogu ostvariti svoja prava”, naveo je Đukić, i podsjetio da projekat ,,Vodič za zaštitu prava potrošača u opštini Bijelo Polje“ realizuju u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja.