Category Objave

Novi Zakon o zaštiti potrošača Crne Gore

Zakon o zaštiti potrošača Crne Gore

Zakon o zaštiti potrošača. Donošenjem novog Zakona o zaštiti potrošača Crna Gora će urediti oblast online trgovine kroz prenošenje aktuelnih direktiva EU. Na taj način ojačati prava potrošača i prodavaca u online trgovini. Koja je, kao što znamo, doživjela ekspanziju…

Kampanja povodom Svjetskog dana zaštite potrošača

Svjetski dani zaštite potrošača

Svjetski dani zaštite potrošača. Svake godine, 15. mart se obilježava kao Svjetski dan zaštite potrošača sa ciljem podizanja svijesti o pravima potrošača, njihovoj zaštiti i osnaživanju. Ovogodišnji Dan zaštite potrošača posvećen je fer digitalnoj trgovini. Sa ciljem kvalitetnog informisanja građana/potrošača…

Osam osnovnih prava potrošača

8 Osnovnih prava potrošača

Osam osnovnih prava potrošača Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba – dostupnost najnužnijih roba i usluga, kao što su hrana, odeća, obuća i stambeni prostor, zdravstvena zaštita, obrazovanje i higijena. Pravo na bezbjednost – zaštita od robe i usluga koje su…

Aktivan potrošač mora biti zaštićen potrošač

Aktivan potrošač zaštićen potrošač. Svaki građanin Crne Gore se u nekom trenutku našao u ulozi potrošača – prilikom kupovine hrane, električnih aparata, odjeće, planiranja putovanja. Potrošač očekuje da dobra koju kupuje, odnosno usluge koje nabavlja imaju određeni kvalitet, koji uključuje…

U toku istraživanje o pravima potrošača

U toku istraživanje o pravima potrošača

Istraživanje o pravima potrošača. U Bijelom Polju se već neko vrijeme sprovodi istraživanje o informisanosti potrošača, koliko su upućeni o njihovim pravima i obavezama prilikom kupovine robe ili zaključivanja ugovora o pružanju usluga. Koliko naši sugrađani znaju o tome –…

Ostvarite svoja potrošačka prava u 4 koraka

Ostvarite svoja potrošačka prava u 4 koraka

Ostvarite svoja potrošačka prava u 4 koraka: 1.KORAK: OBRATITE SE TRGOVCU Svaki građanin Crne Gore se u određenom trenutku nalazi u ulozi potrosača – pri kupovini garderobe, električnih uređaja, hrane… Potrošač očekuje da za svoj novac dobije odredjeni kvalitet usluge…

Građani nedovoljno koriste svoja potrošačka prava

Građani nedovoljno koriste svoja potrošačka prava

Građani nedovoljno koriste prava. Svaki građanin Crne Gore se u nekom trenutku našao u ulozi potrošača – prilikom potpisivanja ugovora sa telekomunikacionim I energetskim provajderima, osiguranjima, bankama, kupovine hrane, električnih aparata, odjeće, planiranja putovanja. Potrošač očekuje da dobra koju kupuje,…